Box Code: Eland

From Tgimboej
Jump to: navigation, search

Eland

This is the box tracking page for "Eland", split from the "Nerdeland" Tgimboej. As this is a Dutch box, the remainder of this page is in Dutch.

Log


  • Box received May 8, 2012
  • Wat er is uitgenomen wordt op CO gepubliceerd. Wat is toegevoegd eveneens. Zie : [[1]] User : TidakAda
  • Box ontvangen op 18 MAY 2012 user: geek [2]
  • Boxlog geek [3]
  • Box verzonden op 19 MAY 2012 naar Haasje93
  • Box ontvangen op 23 May 2012 user: Haasje93
  • Box verzonden naar Roland van leusden 12 Juni (PostNL 3SKABA208445668 8785gr)
  • Box verzonden naar Tidak Ada 18 Juni (PostNL 3SKABA262389808 9350gr)